dissabte, 1 de maig del 2021

Bases 20 edició Exposició i Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan
 


1. Presentació 

 Aquesta exposició/concurs està organitzada amb motiu de la Festa Major del barri del Camp d’en Grassot. El concurs s’organitza en dues seccions, una de “general” i una d’“aficionats”. L’espai per exposar cada concursant és el mateix a les dues seccions. Les dues úniques diferències entre ambdues seccions són les mides mínimes de les obres i els premis. Els autors de les obres decideixen a quina secció es presenten. El lloc de l’exposició/concurs serà al centre del Passeig de Sant Joan entre els carrers d’Indústria i de Provença. 

2. Obres i mides 
2.1 Es concursa amb un mínim de 2 obres i un màxim de 4. 
2.2 Mides:
Secció General: les obres no podran ultrapassar la mida màxima de 160 x 150 cm; la mida mínima no serà inferior a un 73 x 50 cm o superfície equivalent. 
Secció aficionats: la mida màxima serà igual a la de la secció general; la mida mínima no serà inferior a 46 x 27 cm o superfície equivalent. 3. Tècniques 
Es podran presentar obres a l’oli, acrílic i tècniques mixtes. També aquarel·les però que estiguin ben protegides i l’autor se’n faci responsable. 

 4. Forma de presentació 
Totes les obres hauran d'anar fixades a un bastidor o bé a un suport rígid, sense marc. Les obres hauran d'estar signades, encara que sigui a la part de darrere i amb la data (any), si les obres són col·lectives es poden firmar amb el nom de cada autor o del col·lectiu. Cal que siguin obres de l’any 2018 o posteriors. 

5. Com participar i dates d’inscripció 
5.1 Obert a tothom amb 18 anys o més i que, en la modalitat que participi, no hagi estat guanyador del primer premi en edicions anteriors. 
5.2 Inscripcions fins el dissabte 20 de juny de 2021. Primer de tot, les dades que es demanen shan d’emplenar online a l’enllaç que trobareu a:  http://concursdepintura.blogspot.com/  També es pot sol·licitar el formulari per e-mail a l’adreça: expoconcurspsj@gmail.com 
5.3 A continuació cal fer un ingrés de 5 € en concepte de drets de participació i compromís d’assistència. L’abonament/transferència s’ha de fer al c/c de La Caixa ES75-2100-1394-28-0200045363. És necessari indicar en l’ingrés tant el nom del participant com 20è Concurs de Pintura. Si s'arriba al nombre màxim de participants es donarà a conèixer en aquest mateix blog i es bloquejarà l'opció d'inscripció on-line.
5.4 El nombre màxim de participants previst és de 100; l’organització pot ampliar aquest nombre en funció de la disponibilitat dels elements d’infraestructura per exposar. La inscripció serà acceptada per rigorós ordre de recepció. 
5.5 El dia 23 de juny es publicarà la relació completa de participants acceptats de cada secció a: http://concursdepintura.blogspot.com/

6. Muntatge i presència durant els dies de l’exposició/concurs 
6.1 L'exposició/concurs es farà a l'aire lliure, al centre del Passeig de Sant Joan, entre els carrers d’Indústria i de Provença, segons les necessitats. 
6.2 Els concursants hauran de presentar-se el divendres 25 de juny, entre les 15 i les 17 h al bulevard central del Passeig de Sant Joan, a la cruïlla amb el carrer d’Indústria. En aquell moment l’organització els assignarà les tanques i espais per exposar. 
 6.3 L'organització facilitarà als participants per penjar les obres un suport consistent en tanques metàl·liques enreixades d'una alçària de 1,60 m per 4 m de llargada. Es distribuiran en dues o tres tanques en funció del proveïdor. Els autors d'obres de gran format ho hauran de tenir present per ajustar-les a l'espai disponible; en cas de necessitar més espai caldrà escriure a l’Associació expoconcurspsj@gmail.com  per tal que es pugui estudiar la seva disponibilitat. 
 6.4 L’Associació posa a disposició dels concursants el seu local al Passatge d’Alió, 12, baixos, per a qui vulgui dipositar les obres -sempre sota la seva responsabilitat- les nits entre els dies 25 i 27. Quant a les obres de grans dimensions, els autors tindran l’opció de portar-les al local abans del 24 de juny, a fi i efecte de facilitar el desplaçament i participació des del primer dia. Sempre, però, caldrà abans sol·licitar una cita per accedir al local adreçant-se a: expoconcurspsj@gmail.com
6.5 Horari dels tres dies de l’exposició/concurs: el divendres 25 de juny de 15 a 21 h; el dissabte 26 de 17 a 21 h i el diumenge de 17 a 19 h. El jurat pot declarar fora de concurs el participant que no tingui les obres exposades en l’horari establert. 
6.6 Lliurament de premis: el dia 27 de juny a partir de les 19:30 h al Passeig de Sant Joan amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret, davant el monument a Anselm Clavé. 
6.7 Durant els dies de l’exposició/concurs no es podran vendre obres ni fixar directament cartells amb preus. Es permetrà fixar cartel·les (12 x 6 cm) al costat de cada obra amb informació sobre el nom de l’artista, el títol de l’obra, les mides del format i la tècnica emprada; també podrà incloure un codi QR, que remeti a un espai web amb més dades sobre l’obra i el seu preu. Es podran fer tractes verbals amb possibles compradors però s’hauran d'executar després de donar-se a conèixer els resultats del concurs i un cop hagi finalitzat l'exposició. 

7. Anirà a càrrec del concursant 
7.1 Aportar els suports que cregui adients per penjar i exhibir la seva obra (ganxos, bagues, cartel·les descriptives de l’obra, etc.). 
7.2 Anirà a càrrec seu, o de la persona a qui delegui, el trasllat de les seves obres al lloc de l’exposició que se li assigni, així com la resta de trasllats durant tot el període de l’exposició/concurs. 
 7.3 La vigilància i el trasllat de les obres exposades durant l’horari establert aniran a càrrec dels propis artistes o d’una persona delegada per ells. L'organització no es farà responsable dels desperfectes o robatori de les obres exposades. 
7.4 En una situació d’adversitat climatològica, el dissabte 26 de juny els participants hauran de seleccionar una de les seves obres que serà traslladada al local de l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan, o a un local que s’indicarà el primer dia de l’exposició/concurs, a fi i efecte que el jurat pugui deliberar. 

 8. Jurat i valoració de l'obra presentada a concurs 
El jurat és independent de l’Associació. Estarà format pels experts que seran anunciats al blog de l’exposició/concurs (http://concursdepintura.blogspot.com/) amb quinze dies d’antelació. El jurat tindrà en compte únicament la qualitat i la creativitat per premiar les obres. Podrà declarar “desert” qualsevol categoria de premi o proposar els accèssits que cregui adients. Només es premiarà una obra per concursant o col·lectiu. 

 9. Premis i reconeixements 
Es donarà a conèixer el veredicte del jurat el diumenge 27 de juny a les 19:30 h. Els premis es lliuraran al Passeig de Sant Joan amb el carrer de Sant Antoni Mª Claret, davant del monument a Anselm Clavé. 

 Premis 


 Secció general 
 
1. Primer premi de 2.000 € bruts (es farà retenció fiscal), i diploma.   L'obra premiada es quedarà en propietat de l'Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan. 
 (amb patrocini de l' Associació Comerciants Mercat Abaceria)

2. Segon premi de 200 € i diploma 

3. Tercer premi de 100 € i diploma 

4. Els tres primers premiats tindran una exposició conjunta a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia (data a determinar). 

5. Premi Facultat de Belles Arts (UB): entre els participants que siguin actuals o antics estudiants de la Facultat de Belles Arts, el jurat elegirà aquelles obres que tenen qualitat per participar a l’exposició col·lectiva “Nous Talents 2021” (data a determinar). El jurat determinarà el nombre de premiats, indistintament de les seccions a les que es presentin. La vigilància de la sala serà responsabilitat compartida dels artistes. La distribució d’hores de vigilància s’establirà conjuntament amb el comissari de l’exposició. Els premiats que no agafin aquest compromís decauen en els seus drets. 

 Secció aficionats 

 6. Primer premi de 300 € i diploma. 
 (Patrocina Òptica & Audiologia Universitària, Passeig de Sant Joan, 168)

7. Segon i tercer premis consistents en caixes de pintures de marques reconegudes que ofereix la botiga Barna Art (carrer de Còrsega, 394) i diplomes. 

8. Una exposició conjunta dels tres premiats al Centre Cívic La Sedeta (data a determinar).


Aquesta Exposició i Concurs de Pintura reb l'ajuda de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia i la col·laboració de trenta botigues del barri.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PREGUNTA: