divendres, 17 de maig del 2019

Bases 19ª Exposició-Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan. 28, 29 i 30 juny 2019

BASES

- Ampliada la inscripció fins el 27 de juny -

1-        Aquesta activitat està organitzada amb motiu de la Festa Major del Camp d’en Grassot. El concurs s’organitza en dos seccions, una “general” i una d’ “aficionats”. No hi ha cap requisit especial per concursar a una o a l’altre secció. L’espai per exposar cada concursant és el mateix a les dos seccions, les dos diferències a destacar són les mides mínimes de les obres que entren a concurs a la secció d’aficionats i els premis. Els autors de les obres decideixen a quina secció es presenten. El lloc de l’exposició/concurs serà al centre del Passeig de Sant Joan entre els carrers de Indústria i Provença.

2-  Obres i mides:
(2.1) Es concursa amb un mínim de 2 obres i un màxim de 4. Les mides són:
(2.2) Secció General: les obres no podran ultrapassar la mida màxima de 160 cm x 150 cm; la mida mínima no serà inferior a un 20F o equivalent a ( 73x60 cm). Secció aficionats:  mida màxima igual a la secció general;  la mida mínima no serà inferior a un 8F o equivalent (46x38cm).

3- Tècniques que es poden utilitzar: oli, acrílic i tècniques mixtes. Aquarel·les només protegides sota responsabilitat de lautor.

4- Forma de presentació: totes les obres hauran d'anar fixades a un bastidor o un suport rígid, sense marc. Les obres hauran d'estar signades, encara que sigui a la part de darrere i amb la data (any), si les obres són col·lectives es pot firmar amb el nom de cada autor o del col·lectiu. Cal que siguin obres de l’any 2016 o posteriors.

5- Com participar-hi  i dates d’inscripció:
(5.1) Obert a tothom amb 18 anys o més i que en la modalitat que participi no hagi guanyat el primer premi en 10 edicions anteriors a aquest concurs. Els guanyadors de les 10 edicions anteriors poden participar a l’exposició, sense concursar.  
(5.2) Inscripcions fins el divendres 27 de juny de 2019. Les dades bàsiques que es demanen estan indicades al final de les bases, a més cal també lliurar el comprovant d’inscripció i és optatiu un cv. Aquestes  informacions s’han de lliurar per e-mail a avvaapsj@gmail.com;  o bé lliurant-les directament al local de l’entitat: Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan;  Passatge Alió, 12, baixos,  Barcelona 08037 els dimarts de 19 a 20h.  
 (5.3) Cal fer un pagament de 5 € el primer dia de concurs en concepte de drets de participació 
(5.4) El nombre .màxim de participants previst és de 80; l’organització pot ampliar aquest nombre en funció de la disponibilitat d’elements d’infraestructura per exposar. La inscripció serà acceptada per rigorós ordre de recepció.  
(5.5) El dia 25 de juny es publicarà la relació complerta de participants acceptats i secció a http://concursdepintura.blogspot.com/.

6- Muntatge i presència els dies del concurs i exposició: (Podeu veure imatges d’anys anteriors al blog del concurs)
(6.1) L'exposició i el concurs es fa a l'aire lliure, al centre del Passeig de Sant Joan, entre els carrers de Indústria i Provença, segons les necessitats.
(6.2) Els concursants hauran de presentar-se el divendres 28 de juny, entre les 15 h i les 16:45h, al bulevard central del Passeig de Sant Joan cruïlla amb Indústria, en aquell instant l’organització els assignarà les tanques i espais per exposar. 
(6.3) L'organització facilitarà un suport de tanca metàl·lica enreixada d'una alçada de 1,60  x 1,50 metres d’amplada, per penjar-hi les obres. L'espai per exhibir les obres serà de 2 tanques per artista  (total de 3 m lineals  x 1,60 m. alçada) Si el proveïdor de tanques portés altres mesures majors es donarà a conèixer als concursants inscrits. Els autors d'obres de gran superfície ho hauran de tenir present per ajustar el total d'obres presentades a l'espai disponible, en aquest cas es recomana escriure a l’Associació per mirar de disposar de més espai si fos possible. L’Associació posa a disposició dels concursants el seu local al Passatge d’Alio, 12, baixos, per si volen dipositar les obres, sota la seva responsabilitat, a les nits entre els dies 28 i 30, per obres de grans dimensions els autors podrien portar-les al local abans del 28 de juny, a fi i efecte de facilitar el desplaçament i participació el primer dia. Cal tenir cita per obrir el local.
(6.4) L'horari dels tres dies de exposició i concurs serà: el divendres 28 de juny de 15h a 21h;  el 29 juny de 17h a 21h i el diumenge 30 de 17h a 19h.  Lliurament de premis el 30 a partir de les 19:30 h.  
(6.5) Durant els dies de l’exposició no es podran vendre obres, ni fixar directament cartells amb preus. És permès fixar cartel·les amb les indicacions tècniques de l’obra, i un codi QR al costat de cada obra que remeti a un espai web amb les dades de l’obra i el preu. Es poden fer tractes verbals amb possibles compradors que s’hauran d'executar després de que es coneguin els resultats del concurs i hagi finalitzat l'exposició.

7-  Anirà a càrrec del concursant:
(7.1) Aportar els suports que cregui adients per penjar i exhibir la seva obra (ganxos, cartel·les descriptives de l’obra; títol, tècnica, any, etc., però sense el nom de l’autor.
(7.2) El trasllat de les seves obres al lloc d’exposició que se li assigni, així com la resta de trasllats de la mateixa durant el període del concurs.
(7.3) Vigilància de les obres exposades durant l’horari assenyalat. L'organització no es fa responsable dels desperfectes o robatori de les obres exposades. Tant el trasllat com la vigilància la poden fer els propis artistes o una persona per ells delegada.
(7.4) En una situació d’adversitat climatològica, els pintors hauran de seleccionar una de les seves obres que serà traslladada al local de l’Associació de Veïns a fi i efecte que el jurat pugui deliberar.

8- Jurat i valoració de l'obra presentada a concurs. El jurat està format pels següents experts: Josep Bracons, Ramon Casalé, Josep Corredor Matheos; Augusto Roig i Enric Teixidó. El jurat és independent de l’Associació. El jurat tindrà en compte únicament la qualitat i la creativitat per premiar les obres. El jurat pot declarar “desert” qualsevol categoria de premi o proposar els accèssits que cregui adients. Només es premiarà una obra per concursant o col·lectiu

9-  Premis i reconeixements:  es donarà a conèixer el  veredicte del jurat el diumenge 30 de juny a les 19:30 h. Els premis es lliuraran al Passeig de Sant Joan amb c/ Sant Antoni Mª Claret, davant del monument a Anselm Clavé.Premis

Secció general

1.  Un primer premi de 1.500 €  bruts (es farà retenció fiscal) i  un rellotge aportació de  Miralles joiers, i diploma    L'obra premiada en primer lloc quedarà en propietat de l'Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan.

2.  Segon premi de 200 €  i diploma
3.  Tercer premi de 100 € i diploma
4.  Els tres primers premiats tindran una exposició conjunta a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia,  del 1 al 15 d’octubre 2019
5.  PREMI FACULTAT DE BELLES ARTS (UB): els millors classificats que siguin estudiants actuals o antics de la Facultat de Belles Arts exposaran de manera conjunta i amb els premis de escultura, a la Sala d’Exposicions de la facultat  del 2  al 13 de desembre 2019. El jurat determinarà el nombre de premiats, indistintament de les seccions a les que es presentin. La vigilància de la sala d’exposicions “Nous Talents 2019” és responsabilitat compartida, els premiats en aquest apartat que no agafin aquest compromís decauen en els seus drets. La distribució d’hores de vigilància s’establirà conjuntament amb el comissari de l’exposició.

La secció aficionats

6.    Un primer premi de  300€. Patrocina ÒPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA ( Pg. Sant Joan, 168) i diploma.
7.  Un segon i tercer premis consistents en caixes de pintures de marques molt reconegudes que ofereix la botiga Barna Art,  C/ Rosselló, 290  i diplomes.
8.  Una exposició conjunta dels tres premiats al Centre Civic La Sedeta, del 16 de setembre al 2 octubre 2019


Dades a lliurar a l’Associació per poder concursar.

fins al divendres 21 de juny de 2019, cal lliurar per e-mail a avvaapsj@gmail.com, o directament al local de  l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan,  Passatge Alió, núm.12, baixos--08037 Barcelona les següents dades:


Full d’inscripció:

1)     Indicar: Vull participar al XIX Concurs – Exposició de pintures al Passeig de San Joan de Barcelona, a la   SECCIÓ  GENERAL         ;  O  SECCIÓ AFICIONATS       .
2)     Nom i cognoms :
3)     Edat;
4)     Adreça;
5)     Població;
6)     Codi postal;
7)     Telèfon
8)     E-mail.
9)     NIF/Passaport;
10) Assenyala amb una creu “si” o “no”  estudia, o ha estudiat algun curs a la facultat de Belles Arts  de la Universitat de Barcelona                 No       .      
11) Altres centres que han contribuït a la formació artística: ...

Fitxa tècnica de les obres:
1)     Títol de l’obra:
2)     Mides en cm,
3)     Tècnica,
4)     Suport
5)     Data de realització:  
6)     Optatiu, una foto de les obres a concurs
7)     Optatiu, lliurar un Curriculum Vitae.Les seves dades personals són tractades sota la responsabilitat de la L’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan. La finalitat és gestionar les comunicacions sobre les activitats i projectes de l’entitat relacionats amb activitats artístiques i noves convocatòries d’aquest concurs. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat. Els destinataris són els coordinadors de projectes de l’entitat, no es preveu cap cessió a tercers, llevat d’obligació legal. En tot moment pot exercir els drets d’informació, d’accés, rectificació, supressió (oblit), oposició, limitació i portabilitat  i la resta de drets legalment reconeguts mitjançant escrit adreçat a la direcció: Passatge d’Alió, 12, baixos, 08037 Barcelona; o al correu electrònic avvaapsj@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PREGUNTA: