divendres, 24 de juny de 2022

Dades a lliurar a l’Associació per poder concursar.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Amb Compte de Gmail 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Sense Compte de Gmail 

 Per a tothom
que no tingui
Compte de Gmail


dijous, 23 de juny de 2022

 

21 Exposició/Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan

Relació d'inscripcions rebudes i admeses a la 21 exposició/Concurs


Si teniu qualsevol dubte escriviu a expoconcurspsj@gmail.com

Relació actualitzada el 28 juny 2022

dijous, 5 de maig de 2022

Bases per participar a la XXI edició de l'exposició/concurs de pintura al Passeig de Sant Joan

 


 


Text complert de les bases

        Presentació

Aquesta exposició/concurs està organitzada amb motiu de la Festa Major del barri del Camp d’en Grassot. El concurs s’organitza en dues seccions, una de “general” i una d’ ”aficionats”. Les dues úniques diferències entre ambdues seccions són les mides mínimes de les obres i el muntant dels premis -vegis els apartats corresponents-. Els autors de les obres decideixen a quina secció es presenten. El lloc de l’exposició/concurs serà al centre del Passeig de Sant Joan entre els carrers d’Indústria i de Provença. Poden exposar sense concursar els guanyadors de la secció general d’anys anteriors.

 

        Obres

Es concursa amb un mínim de 2 obres i un màxim de 4.

 

        Mides:

Secció General: les obres no podran ultrapassar la mida màxima de 160 x 150 cm; la mida mínima no serà inferior a un 73 x 50 cm o superfície equivalent.

Secció aficionats: la mida màxima serà igual a la de la secció general; la mida mínima no serà inferior a 46 x 27 cm o superfície equivalent.

 

        Tècniques

Es podran presentar obres a l’oli, acrílic i tècniques mixtes. També aquarel·les però que estiguin ben protegides i l’autor se’n faci responsable.

 

        Forma de presentació

Totes les obres hauran d'anar fixades a un bastidor o bé a un suport rígid, sense marc. Les obres hauran d'estar signades, encara que sigui a la part de darrere i amb la data (any). Si les obres són col·lectives es poden firmar amb el nom de cada autor o del col·lectiu. Cal que siguin obres de l’any 2019 o posteriors.

 

        Com participar  i dates d’inscripció

5.1 Obert a tothom amb 18 anys o més i que, en la modalitat que participi, no hagi estat guanyador del primer premi en edicions anteriors. Inscripcions obertes fins el 21 juny.

5.2 En primer lloc s’han d’emplenar les dades online a l’enllaç que trobareu a la capçalera d'aquest blog. També es pot sol·licitar el formulari i més informació per e-mail a l’adreça: expoconcurspsj@gmail.com,  o bé directament al local de l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan (Passatge d’Alió, 12, baixos,  Barcelona 08037).

5.3 En segon lloc cal fer una aportació de 5 € en concepte de drets de participació i compromís d’assistència.  L’abonament es farà al cte ES1130250002481433343915 després de rebre la confirmació de que s'ha rebut el formulari correctament.  Si s’arriba al nombre màxim de participants es bloquejarà l’opció d’inscripció online i es donarà a conèixer el blog del concurs.

5.4 El nombre màxim de participants previst és de 100; l’organització pot ampliar aquest nombre en funció de la disponibilitat dels elements d’infraestructura per exposar. La inscripció serà acceptada per rigorós ordre de recepció.

5.5 El dia 23 de juny de 2022 i es publicarà la relació de participants acceptats de cada secció a:  http://concursdepintura.blogspot.com/ .

 

        Muntatge i presència durant els dies de l’exposició/concurs

6.1 L'exposició/concurs es farà a l'aire lliure, al centre del Passeig de Sant Joan, entre els carrers d’Indústria i de Provença, segons les necessitats.

6.2 Els concursants hauran de presentar-se el divendres 1 de juliol 2022, entre les 15 i les 17 h al bulevard central del Passeig de Sant Joan, a la cruïlla amb el carrer d’Indústria. En aquell moment l’organització els assignarà les tanques i espais per exposar. 

6.3 L'organització facilitarà als participants un suport per penjar les obres consistent en tanques metàl·liques enreixades d'una alçària de 1,60 m x 1,50m llarg, sumades diverses  tanques -en funció del proveïdor- el concursant disposarà com a mínim de 4 m de llargada. Els autors d'obres de gran format ho hauran de tenir present per ajustar-les a l'espai disponible; en cas de necessitar més espai caldrà escriure a l’Associació a expoconcurspsj@gmail.com per tal que es pugui estudiar la seva disponibilitat.

6.4 L’Associació posa a disposició dels concursants el seu local al Passatge d’Alió, 12, baixos, per a qui vulgui dipositar les obres -sempre sota la seva responsabilitat- les nits entre els dies 1 i 2 de juliol de 2022. Quant a les obres de grans dimensions, els autors tindran l’opció de portar-les al local abans del 1 de juliol, a fi i efecte de facilitar el desplaçament i participació des del primer dia. Sempre, però, caldrà abans sol·licitar una cita per accedir al local, adreçant-se per correu electrònic a expoconcurspsj@gmail.com.

6.5 Horari dels tres dies de l’exposició/concurs: el divendres 1 juliol de 15 a 21 h;  el dissabte 2 de juliol 17 a 21 h i el diumenge 3 de 17 a 19 h.  El jurat pot declarar fora de concurs el participant que no tingui les obres exposades en l’horari establert.

6.6 Lliurament de premis:  el dia 3 de juliol a partir de les 19:30 h al Passeig de Sant Joan amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret, davant el monument a Anselm Clavé.

6.7 Durant els dies de l’exposició/concurs no es podran vendre obres ni fixar directament cartells amb preus, però si es permetrà fixar cartel·les (12 x 6 cm) al costat de cada obra amb informació sobre el nom de l’artista, el títol de l’obra, les mides del format i la tècnica emprada; també podrà incloure un codi QR que remeti a un espai web amb més dades sobre l’obra i el seu preu si es creu adient. Es podran fer tractes verbals amb possibles compradors però s’hauran d'executar després de donar-se a conèixer els resultats del concurs i un cop hagi finalitzat l'exposició.

 

        Anirà a càrrec del concursant

7.1 Aportar els suports que cregui adients per penjar i exhibir la seva obra a la tanca metàl·lica (ganxos, bagues, cartel·les descriptives de l’obra, etc.).

7.2 Anirà a càrrec seu, o de la persona a qui delegui, el trasllat de les seves obres al lloc de l’exposició que se li assigni,  així com la resta de trasllats durant tot el període de l’exposició/concurs.

7.3 La vigilància i el trasllat de les obres exposades durant l’horari establert aniran a càrrec dels propis artistes o d’una persona delegada per ells. L'organització no es farà  responsable dels desperfectes o robatori de les obres exposades.

7.4 En una situació d’adversitat climatològica, el dissabte 2 de juliol els participants hauran de seleccionar una de les seves obres que serà traslladada al local de l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan, o a un local que s’indicarà el primer dia de l’exposició/concurs, a fi i efecte que el jurat pugui deliberar.

 

        Jurat i valoració de l'obra presentada a concurs

  El jurat és independent de l’Associació. Estarà format pels experts que seran anunciats al blog de l’exposició/concurs (http://concursdepintura.blogspot.com/) amb quinze dies d’antelació. El jurat tindrà en compte únicament la qualitat i la creativitat per premiar les obres. Podrà declarar “desert” qualsevol categoria de premi o proposar els accèssits que cregui adients. Només es premiarà una obra per concursant o col·lectiu.

 

        Premis i reconeixements

Es donarà a conèixer el  veredicte del jurat el diumenge 3 de juliol a les 19:30 h. Els premis es lliuraran al Passeig de Sant Joan amb el carrer de Sant Antoni Mª Claret, davant del monument a Anselm Clavé.

 

Premis    Secció general

 

1.  Primer premi de 2.000 €  bruts (es farà retenció fiscal), i diploma, amb col·laboració de l’Associació Comerciants Mercat Abaceria. L'obra premiada quedarà com a propietat de l'Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan.

2.    Segon premi de 200 €  i diploma

3.    Tercer premi de 100 € i diploma


4.    Els tres primers premiats tindran una exposició conjunta a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia (data a determinar).

5.    Premi Facultat de Belles Arts (UB): entre els participants que siguin o hagin estat estudiants  de qualsevol facultat de Belles Arts, el jurat elegirà aquells artistes que tenen qualitat per participar a l’exposició col·lectiva “Nous Talents” (data a determinar) a la sala d'exposicions de la Facultat de BB.AA. (UB). El jurat decidirà el nombre de premiats, indistintament de les seccions a les que es presentin. La vigilància de la sala serà responsabilitat compartida dels artistes. La distribució d’hores de vigilància s’establirà conjuntament amb el comissari de l’exposició. Els premiats que no agafin aquest compromís decauen en els seus drets.

 

Premis    Secció aficionats

 

1.    Primer premi de 300 €. 

   Patrocina Òptica & Audiologia Universitària (Passeig de Sant Joan, 168) i diploma.

2.    Segon i tercer premis consistents en caixes de pintures de marques reconegudes que ofereix la botiga Barna Art (carrer de Còrsega, 394) i diplomes.

3.    Una exposició conjunta dels tres premiats al Centre Cívic La Sedeta (data a determinar).dilluns, 31 de maig de 2021

Relació d'inscrits al 20 edició de Exposició i Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan

Queden espais disponibles fins 90 concursants.  S'acceptaran inscripcions fins esgotar les disponibilitats d'espai.

Fins a data 20 juny 2021, la relació d'inscrits és la següent:


Nom Cognoms

1 Margarida     Aguila de Mingo

2 Josep Mª             Alabart Graell

3 ELENA             ALMEDA MIARNAU

4 Pablo             Álvarez Cuesta

5 Samuel             Alvarez Garcia

6 Jelena             Andzic

7 Annia             Aragonés Chacón

8 Josep                 Aragonés Zafra

9 maria sol        arguindegui

10 Èlia                     Arnijas Fàbregas

11 Daniel             Berdala Estruch

12 Joaquim             Boleda i Domènech

13 Carlos             Cano Arenas

14 Eli                     Cantini

15 Mariel                 Cañón Marco

16 Julieta             Cash

17 Anna             Castellá Asensio

18 Lola             Chacon

19 Javier             Chávez Ferrer

20 Francesc              Chimelis

21 Ignasi         Clemares Hernández 

22 JOAN         CLOT PUIG

23 Gabriela         Colás Torán

24 VICTÒRIA COLL  MARIN

25 Anna         Cruz Vidueira

26 Raül         de la Torre Bautista

27 Corinna         Duschat

28 Maria Estrada Montenegro

29 Frederic Fàbregas Tomàs

30 David Faúndez Barroso

31 Candy Gallarday

32 Ana García de Oteyza Fernández-Cid

33 pedrín García Jiménez

34 Luz Gil Gracia

35 Nicolás Santiago Gómez Corrales

36 Carmen Gómez Junyent

37 Josep Grimalt

38 Francesc Guijarro Martínez

39 Mercè Hernández Carbonell

40 Eloina Honrubia Martínez

41 Omar Isse

42 RADA IVANOVA

43 Ewa Jaros

44 Anastasia Khain

45 Itziar Linde Gomis

46 Elena Llorens

47 Judith Martí Luna

48 Solana Marticorena

49 Paula Martin Torredemer

50 Clàudia Mas Zafra

51 Cris Mendezca

52 Pere Menendez montañes

53 Berta Miró Blasco

54 Nuria Mongay Moliner 

55 Rossie Nenova

56 Miquel Oller Canet

57 Andres Ordoñez Parejo

58 Gloria Orozco 

59 Alejandro Parareda Freire

60 Josep Lluís Paufila

61 Aldo Petti

62 Albert Planas Torrella

63 Francesc Pont Quiros

64 Marilo Pujol i Garcia

65 Xavier Ramos Sol

66 NUR  RECASENS ROBERT

67 Carles Roca Gil

68 Nelson Sabatino Lluch

69 Isabel Salido

70 Patricia Sanchez Martínez 

71 Lurdes Serrà i Fernández

72 Borja Sumozas

73 Héctor Salvador Torres Basurco

74 Teresa Ustrell Asenjo

75 JULEN VARGAS VINACUA

76 Tatiana Grisel Videla Perez

77 SASHA ZIMULIN

Nota sobre els 5€ drets d'inscripció al 20e Exposició/ Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan. 25-27 juny 2021

 Benvolguts/des artist@s

Per aquells que vulguin participar en el XX Exposició/concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan i hagin llegit les bases, han vist que cal fer un ingrés de 5€ en un compte de CaixaBank. Aquest compte per raons del poc moviment en el darrer any ha estat bloquejat.  De manera que en lloc de fer una transferència o un ingrés directe a aquest compte els drets d'inscripció es cobraran el primer dia del concurs, el divendres 25 de juny a la recepció dels participants.

Disculpeu les molèsties 

dissabte, 1 de maig de 2021

Bases 20 edició Exposició i Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan
 


1. Presentació 

 Aquesta exposició/concurs està organitzada amb motiu de la Festa Major del barri del Camp d’en Grassot. El concurs s’organitza en dues seccions, una de “general” i una d’“aficionats”. L’espai per exposar cada concursant és el mateix a les dues seccions. Les dues úniques diferències entre ambdues seccions són les mides mínimes de les obres i els premis. Els autors de les obres decideixen a quina secció es presenten. El lloc de l’exposició/concurs serà al centre del Passeig de Sant Joan entre els carrers d’Indústria i de Provença. 

2. Obres i mides 
2.1 Es concursa amb un mínim de 2 obres i un màxim de 4. 
2.2 Mides:
Secció General: les obres no podran ultrapassar la mida màxima de 160 x 150 cm; la mida mínima no serà inferior a un 73 x 50 cm o superfície equivalent. 
Secció aficionats: la mida màxima serà igual a la de la secció general; la mida mínima no serà inferior a 46 x 27 cm o superfície equivalent. 3. Tècniques 
Es podran presentar obres a l’oli, acrílic i tècniques mixtes. També aquarel·les però que estiguin ben protegides i l’autor se’n faci responsable. 

 4. Forma de presentació 
Totes les obres hauran d'anar fixades a un bastidor o bé a un suport rígid, sense marc. Les obres hauran d'estar signades, encara que sigui a la part de darrere i amb la data (any), si les obres són col·lectives es poden firmar amb el nom de cada autor o del col·lectiu. Cal que siguin obres de l’any 2018 o posteriors. 

5. Com participar i dates d’inscripció 
5.1 Obert a tothom amb 18 anys o més i que, en la modalitat que participi, no hagi estat guanyador del primer premi en edicions anteriors. 
5.2 Inscripcions fins el dissabte 20 de juny de 2021. Primer de tot, les dades que es demanen shan d’emplenar online a l’enllaç que trobareu a:  http://concursdepintura.blogspot.com/  També es pot sol·licitar el formulari per e-mail a l’adreça: expoconcurspsj@gmail.com 
5.3 A continuació cal fer un ingrés de 5 € en concepte de drets de participació i compromís d’assistència. L’abonament/transferència s’ha de fer al c/c de La Caixa ES75-2100-1394-28-0200045363. És necessari indicar en l’ingrés tant el nom del participant com 20è Concurs de Pintura. Si s'arriba al nombre màxim de participants es donarà a conèixer en aquest mateix blog i es bloquejarà l'opció d'inscripció on-line.
5.4 El nombre màxim de participants previst és de 100; l’organització pot ampliar aquest nombre en funció de la disponibilitat dels elements d’infraestructura per exposar. La inscripció serà acceptada per rigorós ordre de recepció. 
5.5 El dia 23 de juny es publicarà la relació completa de participants acceptats de cada secció a: http://concursdepintura.blogspot.com/

6. Muntatge i presència durant els dies de l’exposició/concurs 
6.1 L'exposició/concurs es farà a l'aire lliure, al centre del Passeig de Sant Joan, entre els carrers d’Indústria i de Provença, segons les necessitats. 
6.2 Els concursants hauran de presentar-se el divendres 25 de juny, entre les 15 i les 17 h al bulevard central del Passeig de Sant Joan, a la cruïlla amb el carrer d’Indústria. En aquell moment l’organització els assignarà les tanques i espais per exposar. 
 6.3 L'organització facilitarà als participants per penjar les obres un suport consistent en tanques metàl·liques enreixades d'una alçària de 1,60 m per 4 m de llargada. Es distribuiran en dues o tres tanques en funció del proveïdor. Els autors d'obres de gran format ho hauran de tenir present per ajustar-les a l'espai disponible; en cas de necessitar més espai caldrà escriure a l’Associació expoconcurspsj@gmail.com  per tal que es pugui estudiar la seva disponibilitat. 
 6.4 L’Associació posa a disposició dels concursants el seu local al Passatge d’Alió, 12, baixos, per a qui vulgui dipositar les obres -sempre sota la seva responsabilitat- les nits entre els dies 25 i 27. Quant a les obres de grans dimensions, els autors tindran l’opció de portar-les al local abans del 24 de juny, a fi i efecte de facilitar el desplaçament i participació des del primer dia. Sempre, però, caldrà abans sol·licitar una cita per accedir al local adreçant-se a: expoconcurspsj@gmail.com
6.5 Horari dels tres dies de l’exposició/concurs: el divendres 25 de juny de 15 a 21 h; el dissabte 26 de 17 a 21 h i el diumenge de 17 a 19 h. El jurat pot declarar fora de concurs el participant que no tingui les obres exposades en l’horari establert. 
6.6 Lliurament de premis: el dia 27 de juny a partir de les 19:30 h al Passeig de Sant Joan amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret, davant el monument a Anselm Clavé. 
6.7 Durant els dies de l’exposició/concurs no es podran vendre obres ni fixar directament cartells amb preus. Es permetrà fixar cartel·les (12 x 6 cm) al costat de cada obra amb informació sobre el nom de l’artista, el títol de l’obra, les mides del format i la tècnica emprada; també podrà incloure un codi QR, que remeti a un espai web amb més dades sobre l’obra i el seu preu. Es podran fer tractes verbals amb possibles compradors però s’hauran d'executar després de donar-se a conèixer els resultats del concurs i un cop hagi finalitzat l'exposició. 

7. Anirà a càrrec del concursant 
7.1 Aportar els suports que cregui adients per penjar i exhibir la seva obra (ganxos, bagues, cartel·les descriptives de l’obra, etc.). 
7.2 Anirà a càrrec seu, o de la persona a qui delegui, el trasllat de les seves obres al lloc de l’exposició que se li assigni, així com la resta de trasllats durant tot el període de l’exposició/concurs. 
 7.3 La vigilància i el trasllat de les obres exposades durant l’horari establert aniran a càrrec dels propis artistes o d’una persona delegada per ells. L'organització no es farà responsable dels desperfectes o robatori de les obres exposades. 
7.4 En una situació d’adversitat climatològica, el dissabte 26 de juny els participants hauran de seleccionar una de les seves obres que serà traslladada al local de l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan, o a un local que s’indicarà el primer dia de l’exposició/concurs, a fi i efecte que el jurat pugui deliberar. 

 8. Jurat i valoració de l'obra presentada a concurs 
El jurat és independent de l’Associació. Estarà format pels experts que seran anunciats al blog de l’exposició/concurs (http://concursdepintura.blogspot.com/) amb quinze dies d’antelació. El jurat tindrà en compte únicament la qualitat i la creativitat per premiar les obres. Podrà declarar “desert” qualsevol categoria de premi o proposar els accèssits que cregui adients. Només es premiarà una obra per concursant o col·lectiu. 

 9. Premis i reconeixements 
Es donarà a conèixer el veredicte del jurat el diumenge 27 de juny a les 19:30 h. Els premis es lliuraran al Passeig de Sant Joan amb el carrer de Sant Antoni Mª Claret, davant del monument a Anselm Clavé. 

 Premis 


 Secció general 
 
1. Primer premi de 2.000 € bruts (es farà retenció fiscal), i diploma.   L'obra premiada es quedarà en propietat de l'Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan. 
 (amb patrocini de l' Associació Comerciants Mercat Abaceria)

2. Segon premi de 200 € i diploma 

3. Tercer premi de 100 € i diploma 

4. Els tres primers premiats tindran una exposició conjunta a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia (data a determinar). 

5. Premi Facultat de Belles Arts (UB): entre els participants que siguin actuals o antics estudiants de la Facultat de Belles Arts, el jurat elegirà aquelles obres que tenen qualitat per participar a l’exposició col·lectiva “Nous Talents 2021” (data a determinar). El jurat determinarà el nombre de premiats, indistintament de les seccions a les que es presentin. La vigilància de la sala serà responsabilitat compartida dels artistes. La distribució d’hores de vigilància s’establirà conjuntament amb el comissari de l’exposició. Els premiats que no agafin aquest compromís decauen en els seus drets. 

 Secció aficionats 

 6. Primer premi de 300 € i diploma. 
 (Patrocina Òptica & Audiologia Universitària, Passeig de Sant Joan, 168)

7. Segon i tercer premis consistents en caixes de pintures de marques reconegudes que ofereix la botiga Barna Art (carrer de Còrsega, 394) i diplomes. 

8. Una exposició conjunta dels tres premiats al Centre Cívic La Sedeta (data a determinar).


Aquesta Exposició i Concurs de Pintura reb l'ajuda de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia i la col·laboració de trenta botigues del barri.
divendres, 17 de maig de 2019

Bases 19ª Exposició-Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan. 28, 29 i 30 juny 2019

BASES

- Ampliada la inscripció fins el 27 de juny -

1-        Aquesta activitat està organitzada amb motiu de la Festa Major del Camp d’en Grassot. El concurs s’organitza en dos seccions, una “general” i una d’ “aficionats”. No hi ha cap requisit especial per concursar a una o a l’altre secció. L’espai per exposar cada concursant és el mateix a les dos seccions, les dos diferències a destacar són les mides mínimes de les obres que entren a concurs a la secció d’aficionats i els premis. Els autors de les obres decideixen a quina secció es presenten. El lloc de l’exposició/concurs serà al centre del Passeig de Sant Joan entre els carrers de Indústria i Provença.

2-  Obres i mides:
(2.1) Es concursa amb un mínim de 2 obres i un màxim de 4. Les mides són:
(2.2) Secció General: les obres no podran ultrapassar la mida màxima de 160 cm x 150 cm; la mida mínima no serà inferior a un 20F o equivalent a ( 73x60 cm). Secció aficionats:  mida màxima igual a la secció general;  la mida mínima no serà inferior a un 8F o equivalent (46x38cm).

3- Tècniques que es poden utilitzar: oli, acrílic i tècniques mixtes. Aquarel·les només protegides sota responsabilitat de lautor.

4- Forma de presentació: totes les obres hauran d'anar fixades a un bastidor o un suport rígid, sense marc. Les obres hauran d'estar signades, encara que sigui a la part de darrere i amb la data (any), si les obres són col·lectives es pot firmar amb el nom de cada autor o del col·lectiu. Cal que siguin obres de l’any 2016 o posteriors.

5- Com participar-hi  i dates d’inscripció:
(5.1) Obert a tothom amb 18 anys o més i que en la modalitat que participi no hagi guanyat el primer premi en 10 edicions anteriors a aquest concurs. Els guanyadors de les 10 edicions anteriors poden participar a l’exposició, sense concursar.  
(5.2) Inscripcions fins el divendres 27 de juny de 2019. Les dades bàsiques que es demanen estan indicades al final de les bases, a més cal també lliurar el comprovant d’inscripció i és optatiu un cv. Aquestes  informacions s’han de lliurar per e-mail a avvaapsj@gmail.com;  o bé lliurant-les directament al local de l’entitat: Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan;  Passatge Alió, 12, baixos,  Barcelona 08037 els dimarts de 19 a 20h.  
 (5.3) Cal fer un pagament de 5 € el primer dia de concurs en concepte de drets de participació 
(5.4) El nombre .màxim de participants previst és de 80; l’organització pot ampliar aquest nombre en funció de la disponibilitat d’elements d’infraestructura per exposar. La inscripció serà acceptada per rigorós ordre de recepció.  
(5.5) El dia 25 de juny es publicarà la relació complerta de participants acceptats i secció a http://concursdepintura.blogspot.com/.

6- Muntatge i presència els dies del concurs i exposició: (Podeu veure imatges d’anys anteriors al blog del concurs)
(6.1) L'exposició i el concurs es fa a l'aire lliure, al centre del Passeig de Sant Joan, entre els carrers de Indústria i Provença, segons les necessitats.
(6.2) Els concursants hauran de presentar-se el divendres 28 de juny, entre les 15 h i les 16:45h, al bulevard central del Passeig de Sant Joan cruïlla amb Indústria, en aquell instant l’organització els assignarà les tanques i espais per exposar. 
(6.3) L'organització facilitarà un suport de tanca metàl·lica enreixada d'una alçada de 1,60  x 1,50 metres d’amplada, per penjar-hi les obres. L'espai per exhibir les obres serà de 2 tanques per artista  (total de 3 m lineals  x 1,60 m. alçada) Si el proveïdor de tanques portés altres mesures majors es donarà a conèixer als concursants inscrits. Els autors d'obres de gran superfície ho hauran de tenir present per ajustar el total d'obres presentades a l'espai disponible, en aquest cas es recomana escriure a l’Associació per mirar de disposar de més espai si fos possible. L’Associació posa a disposició dels concursants el seu local al Passatge d’Alio, 12, baixos, per si volen dipositar les obres, sota la seva responsabilitat, a les nits entre els dies 28 i 30, per obres de grans dimensions els autors podrien portar-les al local abans del 28 de juny, a fi i efecte de facilitar el desplaçament i participació el primer dia. Cal tenir cita per obrir el local.
(6.4) L'horari dels tres dies de exposició i concurs serà: el divendres 28 de juny de 15h a 21h;  el 29 juny de 17h a 21h i el diumenge 30 de 17h a 19h.  Lliurament de premis el 30 a partir de les 19:30 h.  
(6.5) Durant els dies de l’exposició no es podran vendre obres, ni fixar directament cartells amb preus. És permès fixar cartel·les amb les indicacions tècniques de l’obra, i un codi QR al costat de cada obra que remeti a un espai web amb les dades de l’obra i el preu. Es poden fer tractes verbals amb possibles compradors que s’hauran d'executar després de que es coneguin els resultats del concurs i hagi finalitzat l'exposició.

7-  Anirà a càrrec del concursant:
(7.1) Aportar els suports que cregui adients per penjar i exhibir la seva obra (ganxos, cartel·les descriptives de l’obra; títol, tècnica, any, etc., però sense el nom de l’autor.
(7.2) El trasllat de les seves obres al lloc d’exposició que se li assigni, així com la resta de trasllats de la mateixa durant el període del concurs.
(7.3) Vigilància de les obres exposades durant l’horari assenyalat. L'organització no es fa responsable dels desperfectes o robatori de les obres exposades. Tant el trasllat com la vigilància la poden fer els propis artistes o una persona per ells delegada.
(7.4) En una situació d’adversitat climatològica, els pintors hauran de seleccionar una de les seves obres que serà traslladada al local de l’Associació de Veïns a fi i efecte que el jurat pugui deliberar.

8- Jurat i valoració de l'obra presentada a concurs. El jurat està format pels següents experts: Josep Bracons, Ramon Casalé, Josep Corredor Matheos; Augusto Roig i Enric Teixidó. El jurat és independent de l’Associació. El jurat tindrà en compte únicament la qualitat i la creativitat per premiar les obres. El jurat pot declarar “desert” qualsevol categoria de premi o proposar els accèssits que cregui adients. Només es premiarà una obra per concursant o col·lectiu

9-  Premis i reconeixements:  es donarà a conèixer el  veredicte del jurat el diumenge 30 de juny a les 19:30 h. Els premis es lliuraran al Passeig de Sant Joan amb c/ Sant Antoni Mª Claret, davant del monument a Anselm Clavé.Premis

Secció general

1.  Un primer premi de 1.500 €  bruts (es farà retenció fiscal) i  un rellotge aportació de  Miralles joiers, i diploma    L'obra premiada en primer lloc quedarà en propietat de l'Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan.

2.  Segon premi de 200 €  i diploma
3.  Tercer premi de 100 € i diploma
4.  Els tres primers premiats tindran una exposició conjunta a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia,  del 1 al 15 d’octubre 2019
5.  PREMI FACULTAT DE BELLES ARTS (UB): els millors classificats que siguin estudiants actuals o antics de la Facultat de Belles Arts exposaran de manera conjunta i amb els premis de escultura, a la Sala d’Exposicions de la facultat  del 2  al 13 de desembre 2019. El jurat determinarà el nombre de premiats, indistintament de les seccions a les que es presentin. La vigilància de la sala d’exposicions “Nous Talents 2019” és responsabilitat compartida, els premiats en aquest apartat que no agafin aquest compromís decauen en els seus drets. La distribució d’hores de vigilància s’establirà conjuntament amb el comissari de l’exposició.

La secció aficionats

6.    Un primer premi de  300€. Patrocina ÒPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITARIA ( Pg. Sant Joan, 168) i diploma.
7.  Un segon i tercer premis consistents en caixes de pintures de marques molt reconegudes que ofereix la botiga Barna Art,  C/ Rosselló, 290  i diplomes.
8.  Una exposició conjunta dels tres premiats al Centre Civic La Sedeta, del 16 de setembre al 2 octubre 2019


Dades a lliurar a l’Associació per poder concursar.

fins al divendres 21 de juny de 2019, cal lliurar per e-mail a avvaapsj@gmail.com, o directament al local de  l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan,  Passatge Alió, núm.12, baixos--08037 Barcelona les següents dades:


Full d’inscripció:

1)     Indicar: Vull participar al XIX Concurs – Exposició de pintures al Passeig de San Joan de Barcelona, a la   SECCIÓ  GENERAL         ;  O  SECCIÓ AFICIONATS       .
2)     Nom i cognoms :
3)     Edat;
4)     Adreça;
5)     Població;
6)     Codi postal;
7)     Telèfon
8)     E-mail.
9)     NIF/Passaport;
10) Assenyala amb una creu “si” o “no”  estudia, o ha estudiat algun curs a la facultat de Belles Arts  de la Universitat de Barcelona                 No       .      
11) Altres centres que han contribuït a la formació artística: ...

Fitxa tècnica de les obres:
1)     Títol de l’obra:
2)     Mides en cm,
3)     Tècnica,
4)     Suport
5)     Data de realització:  
6)     Optatiu, una foto de les obres a concurs
7)     Optatiu, lliurar un Curriculum Vitae.Les seves dades personals són tractades sota la responsabilitat de la L’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan. La finalitat és gestionar les comunicacions sobre les activitats i projectes de l’entitat relacionats amb activitats artístiques i noves convocatòries d’aquest concurs. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat. Els destinataris són els coordinadors de projectes de l’entitat, no es preveu cap cessió a tercers, llevat d’obligació legal. En tot moment pot exercir els drets d’informació, d’accés, rectificació, supressió (oblit), oposició, limitació i portabilitat  i la resta de drets legalment reconeguts mitjançant escrit adreçat a la direcció: Passatge d’Alió, 12, baixos, 08037 Barcelona; o al correu electrònic avvaapsj@gmail.com