dimarts, 5 de juny del 2018

Bases XVIII Exposició i Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan de Barcelona

Bases per participar a la 


 XVIII EXPOSICIÓ i CONCURS DE PINTURA AL PASSEIG DE SANT JOAN 

 Dies 29, 30 de Juny i 1 de Juliol de 2018 

 1 El concurs s’organitza en dos seccions, una “general” i una d’ “aficionats”. No hi ha cap requisit especial per concursar a una o una altre secció, mes enllà de les que es troben a les bases. L’espai per exposar és el mateix, les dos diferències a destacar són les mides mínimes i els premis. Els autors de les obres decideixen a quina secció es presenten. Obres a presentar en qualsevol secció: un mínim de dues i un màxim de quatre.

 2 Mides: Secció General: les obres no podran ultrapassar la mida màxima de 160 cm x 150 cm; la mida mínima no serà inferior a un 20F o equivalent a ( 73x60 cm). Secció aficionats: mida màxima igual a la secció general; la mida mínima no serà inferior a un 8F o equivalent (46x38cm).

 3 Tècniques que es poden utilitzar: oli, acrílic i tècniques mixtes. Aquarel·les només protegides sota responsabilitat de l’autor.

 4 Forma de presentació: totes les obres hauran d'anar fixades a un bastidor o un suport rígid, sense marc. Les obres hauran d'estar signades, encara que sigui a la part de darrere i amb la data (any), si les obres són col·lectives es pot firmar amb el nom de cada autor o del col·lectiu. Cal que siguin obres produïdes l’any 2015 o posteriors.

 5 Com participar-hi i dates d’inscripció:

(5.1) Obert a tothom major de 16 anys i que en la modalitat que participi no hagi guanyat el primer premi en 10 edicions anteriors a la d’aquest concurs. Els guanyadors d’edicions anteriors poden exposar lliurement sense concursar.
 (5.2) Inscripcions fins el 26 de juny de 2018. Les dades bàsiques que es demanen estan indicades al final de les bases i són obligatòries, a més cal també lliurar una fitxa tècnica de les obres a presentar, fins el dia d’inici es poden canviar les fitxes tècniques i obres a presentar, no és obligatori, però sí útil, un breu currículum vitae, aquestes tres informacions s’han de lliurar a per e-mail avvaapsj@gmail.com; o bé lliurant-les directament al local: Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan; Passatge Alió, 12, baixos, Barcelona 08037 els dimarts de 19 a 20h o a un dels membres de la Junta.
 (5.3) Cal fer un ingrés de 5 € en concepte de drets de participació i de compromís d’assistència. L’abonament / transferència s’ha de fer al Cte. Ct. de La Caixa ES75-2100-1394-28-0200045363. És fonamental indicar a l’ingrés o transferència el nom del participant i 18è concurs de pintura. Els concursants rebran un correu de confirmació d’haver rebut la documentació.
(5.4) El nombre màxim de participants previst és de 80; l’organització pot ampliar aquest nombre en funció de la disponibilitat d’elements d’infraestructura per exposar. La inscripció serà acceptada per rigorós ordre de recepció.
 (5.5) El dia 28 de juny es publicarà la relació complerta de participants acceptats i secció a http://concursdepintura.blogspot.com/.

 6 Muntatge els dies del concurs i exposició:

 (6.1) L'exposició i el concurs es fa a l'aire lliure, al centre del Passeig de Sant Joan, entre els carrers de Indústria i Provença, segons les necessitats.
(6.2) Els concursants hauran de presentar-se el divendres 29 de juny, entre les 15 h i les 16:45h, al bulevard central del Passeig de Sant Joan cruïlla amb Indústria.
 (6.3) L'organització facilitarà un suport de tanca metàl·lica enreixada d'una alçada de 1,60 metres, per penjar-hi les obres. L'espai per exhibir les obres serà un total de 4,5m x 1,60m- per concursant (col·lectiu o individual). Els autors d'obres de gran superfície ho hauran de tenir present per ajustar el total d'obres presentades a l'espai disponible.
 (6.4) L'horari dels tres dies de exposició i concurs serà: el 29 de juny de 15h a 21h; el 30 juny de 17h a 21h i el diumenge 1 de juliol de 17h a 19h. Lliurament de premis a partir de les 19:30 h. (6.5) Durant els dies de l’exposició no es podran vendre obres, ni fixar cartells amb preus; qualsevol tracte verbal amb possibles compradors s'haurà d'executar després de que es coneguin els resultats del concurs i hagi finalitzat l'exposició.

 7. Anirà a càrrec del concursant:
(7.1) Aportar els suports que cregui adients per penjar i exhibir la seva obra (ganxos, cartel·les, etc.) (7.2) El trasllat de les seves obres al lloc d’exposició que se li assigni, així com la resta de trasllats de la mateixa durant el període del concurs.
(7.3) Vigilància de les obres exposades durant l’horari assenyalat. L'organització no es fa responsable dels desperfectes o robatori de les obres exposades.
(7.4) En una situació d’adversitat climatològica, els pintors hauran de seleccionar una de les seves obres que serà traslladada en una sala adequada que l’organització indicarà, a fi i efecte que el jurat pugui deliberar.

 8 Jurat i valoració de l'obra presentada a concurs. El jurat és independent de l’Associació. El jurat tindrà en compte únicament la qualitat i la creativitat per premiar les obres.

 9 Premis i reconeixements: es donarà a conèixer el veredicte del jurat el diumenge 1 de juliol a les 19:30 h. Els premis es lliuraran al Passeig de Sant Joan amb c/ Sant Antoni Mª Claret, davant del monument a Anselm Clavé. Només es premiarà una obra per concursant o col·lectiu


 Premis


 Secció general opten als següents premis: 


 1. Un primer premi de 1.500 € bruts; un rellotge aportació Miralles joiers, Bailén 237, un objecte del marxandate DUCATI i diploma L'obra premiada en primer lloc quedarà en propietat de l'Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan.

 2. Segon premi de 300 € i diploma

 3. Tercer premi de 150 € i diploma

 4. Els tres primers premiats tindran dret a una exposició conjunta a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia, del 2 al 15 d’octubre 2018

5. PREMI FACULTAT DE BELLES ARTS (UB): els millors classificats que siguin estudiants actuals o antics de la Facultat de Belles Arts exposaran de manera conjunta a la facultat. El jurat determinarà el nombre de premiats, indistintament de les seccions a les que es presentin.

 6. El Club Verema i Collita & Friends ofereix el seu espai social (Plaça Joanic, núm. 3) als tres primers premiats per a realitzar una exposició col·lectiva o individual.


 La secció aficionats opta als següents premis:


 1. Primer premi de 300€ bruts i diploma Patrocina ÒPTICA UNIVERSITÀRIA Passeig de Sant Joan, 168 2.

2-3 Un segon i tercer premis consistents en caixes de pintures de marques molt reconegudes que ofereix la botiga Barna Art, Rosselló 290 i diplomes.

4. Una exposició conjunta dels tres premiats al Centre Civic La Sedeta, el mes de setembre.

Premis Mercat de la Abaceria.  

6 premis de 50€ per adquirir productes a les botigues del mercat, pels artistes que més anys han participat, pel seu arrelament a les activitats del barri. El jurat, en funció de la qualitat i creativitat de les obres presentades a cada secció, pot deixar vacants els premis que consideri i també concedir els accèssits que cregui adients. Dades a lliurar a l’Associació per poder concursar. fins al 26 de juny de 2018, 

cal lliurar per e-mail a avvaapsj@gmail.com, o directament al local de l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan, Passatge Alió, núm.12, baixos--08037 de Barcelona les següents dades:

 1) Indicar: Vull participar a la SECCIÓ GENERAL o SECCIÓ AFICIONATS .
 2) Nom i cognoms
 3) Edat; 4) Adreça;
 5) Població;
 6) Codi postal;
 7) Telèfon
 8) E-mail.
 9) NIF/Passaport;
 10) Assenyala amb una creu “si” o “no” estudia, o ha estudiat algun curs a la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona      Sí  /   No
 11) Altres centres que han contribuït a la formació artística: ...
 12) Faci constar: “Accepto les bases de la 18 Exposició i Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan 2018.”
 Model de fitxa tècnica a omplir per cada obra presentada:

 1) títol de l’obra,
 2) mides en cm,
 3) tècnica,
 4) suport
 5) data,

 És optatiu, però recomanable, lliurar també un CV en pdf. 


PATROCINADORS

ASER, Corredoria d’assegurances                       Passatge Alió, 26
B the travel brand, Pg. Sant Joan                         Passeig de Sant Joan, 131
BARNA ART                                                              Rosselló, 290
CAFETERIA - LLIBRERIA COLLADO                        Sant Antoni Maria Claret, 19
CINEMES  GIRONA                                                  Girona, 175
COPISTERIA Mc-4                                                   Bailèn, 207
DUCATI  BARCELONA                                             Passeig de Sant Joan, 150
EXPENDEDURIA Nº 4, articles fumador               Sant Antoni Maria Claret, 21
FARMÀCIA  MIGUEL CATALAN LOBERA              Còrsega, 446
FRANKFURT “LA GUÀRDIA”                                   Passatge Josep Ros, 6. -  Martorell
J. GALOPA                                                                Passeig de Sant Joan, 153
MERCAT de la ABACERIA                                       Passeig de Sant Joan
MIRALLES JOIERS,                                                   Bailèn,  237
OPTICA UNIVERSITÀRIA                                         Passeig de Sant Joan, 168
ORXATERIA VERDÚ                                                 Passeig de Sant Joan, 132
PEIXETERIA  MEMBRADO                                      Rosselló, 306
RESIDÈNCIA  BON  REPÓS                                      Passeig de Sant Joan, 156
RESTAURANT   LA FONT                                         Passeig de Sant Joan, 149
RESTAURANT CALIU de GRÀCIA                           Bailèn, 218
RESTAURANTE   LA SIRENA VERDE                       Indústria, 16
TALLER DE MARCS  ALLUM                                   Rosselló, 321
TALLER DE MARCS GEMMA, sl                             Monistrol, 35-37
TEB SOLUCIONS. COOPMERCAT                           Passeig de Sant Joan, 186
VEHICLES  UVEENE                                                  Passeig de. Sant Joan 155 i 157
VEREMA I COLLITA FRIENDS                                  Plaça Joanic, 1-3
VILLA VIATGES                                                         Passeig de Sant Joan, 186
VINALIUM                                                                Passeig de Sant Joan, 164
VIVARI, Forn de pa i cafeteria                                   Passeig de Sant Joan, 129
XAGO  PERRUQUER                                                Indústria, 9

YOGAIA                                                                    Passeig de Sant Joan, 121

ORGANITZA: 


Amb la col·laboració de
1 comentari:

  1. JW Marriott Casino Resort Announces $2.1B Multi
    JW Marriott 안성 출장안마 Casino Resort 구미 출장안마 Announces 사천 출장샵 $2.1B Multi-year Multi-Year 강원도 출장안마 Multi-Year Multi-Year Multi-Year Multi-Year Multi-Year 천안 출장안마 Multi-Year Multi-Year Multi-Year Multi-Year Multi-Year

    ResponElimina

PREGUNTA: