dimecres, 27 de maig del 2015

CONVOCAT EL XV Exposició - Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan

15 EXPOSICIÓ i CONCURS DE

PINTURA AL

PASSEIG DE SANT JOAN 


Dies 26, 27 i 28 juny de 2015 

 1r Premi 1.200 €   Secció general 

i

 1r Premi   300 €   secció aficionats 


 Amb el suport de
15è  EXPOSICIÓ i CONCURS  DE PINTURAal Passeig de Sant Joan

El concurs té 2 seccions on es pot participar: la GENERAL i la de AFICIONATS, Els participants hauran d’assenyalar a quina secció volen concursar. Hi ha dos diferències a les bases de les dues seccions. La primera referida a les dimensions mínimes de les obres a presentar –apartat 2-. La segona són els premis –apartat 10-. Més informació al blog de l’Associació: http://avvaapsj.blogspot.com/

BASES

1 Obres a presentar.- Un mínim de dues i un màxim de quatre.

2 Mides.- Secció General: les obres no podran ultrapassar la mida màxima de 150 cm en cap de les seves dues dimensions, la mida mínima no serà inferior a un 20F o equivalent a (73x60 cm). Secció aficionats: les obres no podran ultrapassar la mida màxima de 150 cm en cap de les seves dues dimensions, la mida mínima no serà inferior a un 8F o equivalent (46x38cm).

3 Tècniques que es poden utilitzar.- Oli, acrílic i tècniques mixtes.

4 Forma de presentació.- Totes les obres hauran d'anar fixades a un bastidor o un suport rígid, sense marc. Les obres hauran d'estar signades, encara que sigui a la part de darrere, i amb la data (any). Cal que siguin obres produïdes en els darrers 24 mesos.

5 Com participar-hi i dates d’inscripció.-
(5.1) Obert a tothom resident a Catalunya major de 16 anys i que no hagi guanyat el primer premi en edicions anteriors d’aquest concurs. Els guanyadors d’edicions anteriors poden exposar lliurement sense concursar.  
(5.2) a) Cal omplir la butlleta d’inscripció que es troba en aquestes mateixes bases i fer-la arribar a l’Associació, Passatge Alió 12, baixos, per correu ordinari; b) lliurant-la directament al local; a un dels membres de la Junta, o c) també lliurant un e-mail amb totes les dades sol·licitades per la inscripció a avvaapsj@gmail.com fins el 23 de juny de 2015 
 (5.3) S’haurà d’omplir i lliurar la fitxa tècnica segons el formulari que es troba a http://concursdepintura.blogspot.com/ No és obligatori, però s’agrairà que els concursants lliurin un breu Curriculum Vitae.   
(5.4) És necessàri  un dipòsit de 10 € en concepte de drets de participació i de compromís d’assistència, es tornaran al final del concurs als participants.   L’abonament / transferència s’ha de fer al Cte. Ct. de La Caixa  ES75-2100-1394-28-0200045363, es fonamental indicar a l’ingrés o transferència el nom del participant  i 15è concurs de pintura    
(5.5) El nombre màxim de participants previst és de 90, l’organització pot ampliar aquest nombre en funció de la disponibilitat d’elements d’infraestructura per exposar. La inscripció serà acceptada per rigorós ordre de recepció.  
(5.6) El dia 24 de juny es publicarà la relació complerta de participants acceptats i secció a http://concursdepintura.blogspot.com/.

6 Data límit per inscriure's.- Dimarts 23 de juny de 2015 a les 20h. 

7 Muntatge els dies del concurs i exposició.- 
(7.1) L'exposició i el concurs es fa a l'aire lliure al centre del Passeig de Sant Joan entre els carrers Sant Antoni Maria Claret i Rosselló, segons necessitats.   
(7.2) Els concursants hauran de presentar-se el divendres 26 de juny entre les 15 h i les 17h al bulevard central del Passeig de Sant Joan cruïlla amb Indústria.  
(7.3) L'organització facilitarà un suport de tanca metàl·lica enreixada d'una alçada de 1,80 metres, per penjar-hi les obres. L'espai per exhibir les obres serà, com a mínim, de 2 reixes metàl·liques de 1,5 m. lineals successives per artista –total 3m x 1,80m-. Els autors d'obres de gran superfície ho hauran de tenir present per ajustar el total d'obres presentades a l'espai disponible.  
(7.4) L'horari dels tres dies de exposició i concurs serà: divendres 26 juny i dissabte 27 de 17h a 21h, diumenge 28 de 17h a 19:30h. Lliurament de premis a les 20:00 h.  
 (7.5) Durant els dies de l’exposció no es podrà vendre obra, ni fixar cartells amb preus, qualsevol tracte verbal s'haurà d'executar després de que es coneguin els resultats del concurs i hagi finalitzat l'exposició.

8. Anirà a càrrec del concursant:
(8.1) Aportar els suports que cregui adients per penjar i exhibir la seva obra (ganxos, etc.)
(8.2) El trasllat de les seves obres al lloc d’exposició que se li assigni, així com la resta de trasllats de la mateixa durant el període del concurs.
(8.3) Vigilància de les obres exposades durant l’horari assenyalat. L'organització no es fa responsable dels desperfectes o robatori de les obres exposades.
(8.4) En una situació d’adversitat climatològica els pintors hauran de seleccionar una de les seves obres que serà traslladada a una sala adequada que l’organització indicarà, a fi i efecte que el jurat pugui deliberar.

9 Jurat i valoració de l'obra presentada a concurs.- El jurat és independent de l’Associació. Els membres del jurat seran: *Josep Bracons, Crític d'art i responsable de Col·leccions del Museu d'Història de Barcelona; Ramon Casalé Soler, crític d’art i tresorer de l’Associació Catalana de Crítics d’Art; Augusto Roig Comamala, professor de pintura de la Facultat de Belles Arts (UB), i *Joaquín Ruíz Millet, escriptor, dissenyador i director de la Galeria H2O. El jurat tindrà en compte únicament la qualitat i la creativitat per premiar les obres.

10 Premis i reconeixements.- Es donarà a conèixer el  veredicte del jurat el diumenge 28 de juny a les 20:00 h. Els premis es lliuraran al Passeig de Sant Joan, a l’espai que oportunament s’indicarà.


En reconeixement al mèrit de les obres inscrites en la secció general es distingirà els seus autors premiats amb:

1-                   Un primer premi que consistirà en  1.200 €  bruts i diploma
L'obra premiada en primer lloc quedarà en propietat de l'Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan.

2-                 Segon premi de 150 € més un rellotge aportació Miralles joiers i diploma
3-                 Tercer premi de 100 € i diploma
4-                 Els tres primers premiats tindran dret a una exposició conjunta, a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia del 2 al 17 d'octubre
5-                 PREMI FACULTAT DE BELLES ARTS (UB): Els millors classificats que siguin estudiants actuals o antics de la facultat de Belles Arts exposaran de manera conjunta a la facultat. El jurat determinarà el nombre de premiats.
6-                  El jurat podrà concedir els accèssits que cregui adient.

Els participants inscrits en la secció aficionats opten als següents premis:

1)         Un primer premi que consistirà en  300€  bruts i diploma
2) i 3)    Un segon i tercer premis consistents en caixes de pintures de marques molt reconegudes que ofereix la botiga Barna Arts i diplomes
4)         El jurat podrà concedir els accèssits que cregui adient


*  Josep Bracons substitueix com a membre del jurat a José Corredor Matheos
* Joaquin Ruíz Millet (Galeria H2O) substitueix com a membre del jurat a Patricia Carrasco (Galeria La Encantada)
-----------------------------------------------------------------------------------

FITXA TÈCNICA A LLIURAR:
Per cada obra indicar les dades següents:
1;  Títol de l'obra:
Mides  (cm x cm):
Tècnica (oli, acrílic, mixta)
Suport:
Data de l'obra:

2;   Títol de l'obra :
Mides  (cm x cm) :
Tècnica (oli, acrílic, mixta) :
Suport :
Data de l'obra :

3;  Títol de l'obra :
Mides  (cm x cm) :
Tècnica (oli, acrílic, mixta) :
Suport :
Data de l'obra :

4;  Títol de l'obra :
Mides  (cm x cm) :
Tècnica (oli, acrílic, mixta) :
Suport :
Data de l'obra

------------------------------------------------------------------------------------------------


Per participar al concurs.
Fins al 23 de juny de 2015,  lliurar la  sol·licitud a:

·        Per E-mail a avvaapsj@gmail.com 
·        En paper a Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan
Passatge Alió, núm.12, baixos--08037 BarcelonaDADES QUE S'HAN DE LLIURAR:


1)   Vull participar a la SECCIÓ  GENERAL  ------ SECCIÓ AFICIONATS ----

2) NOM: .............................................................................................

3)  ADREÇA..............................................................................................

4) POBLACIÓ ............................................................... 

5) CODI POSTAL ................................    6) Tel. ...........................     

7)  E-mail: ................................................................................

8)  NIF: ......................................           9)     Edat: ....................

 10) ¿ Has estudiat a BB.AA. a la UB?  (si/no)


Si s'envia per correu en paper s'ha de signar; Si s'envia per e-mail la signatura és l'e-mail d'enviament. Accepto les bases del 15è Concurs i Exposició de Pintura al Passeig de Sant Joan.  Faré un dipòsit de 10€ de compromís d’assistència al compte assenyalat a les bases. (punt 5).


                               SIGNAT
--------------------------------------------------------------------------------


P A T R O C I N A D O R S


ALCAMBARCELONA.COM                                                                        Indústria, 18

ASER, Correduría de seguros                                                                  Passatge Alió, 26

BARNA ART                                                                                                   Rosselló, 290

CAFETERIA - LLIBRERIA COLLADO                           Sant Antoni Maria Claret, 19

CINEMES  GIRONA                                                                                      Girona, 175

DUCATI  BARCELONA                                                             Passeig de Sant Joan, 150

EXPENDEDURIA Nº 4, articles fumador                        Sant Antoni Maria Claret, 21

FARMÀCIA  MIGUEL CATALAN LOBERA                                             Còrsega, 446

FARMÀCIA  Dr. SUNYER                                                          Passeig de Sant Joan, 111

FRUITERIA  FRESCUORE                                                                          Indústria, 24

J. GALOPA                                                                                     Passeig de Sant Joan, 153

MASET DEL LLEÓ, botiga de vins                                        Passeig de Sant Joan, 175

MIRALLES JOIERS,                                                                                        Bailèn,  237

ORXATERIA VERDÚ                                                                  Passeig de Sant Joan, 132

VEHICLES  UVEENE                                                        Passeig de. Sant Joan 155 i 157

PEIXETERIA  MEMBRADO                                                                        Roselló, 306

RESIDÈNCIA  BON  REPÓS                                                     Passeig de Sant Joan, 156

RESTAURANTE   LA SIRENA VERDE                                                     Indústria, 16

RESTAURANT CALIU de GRÀCIA                                                              Bailèn, 218

RESTAURANT   LA FONT                                                        Passeig de Sant Joan, 149

TALLER DE MARCS GEMMA, sl                                                          Monistrol, 35-37

VINALIUM                                                                                    Passeig de Sant Joan, 164

VILLA VIATGES                                                                           Passeig de Sant Joan, 186

XAGO  PERRUQUER,                                                                                     Indústria, 9


YOGAIA                                                                                      Passeig de Sant Joan, 121
  
Fi convocatòria XV exposició-concurs de pintura al Passeig de Sant Joan, 2015Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PREGUNTA: