dilluns, 26 de maig del 2014

XIV Concurs-exposició de pintura al Passeig de Sant Joan

14è CONCURS DE PINTURA AL PASSEIG DE SANT JOAN 

 dies 27, 28 i 29 juny de 2014

 Festa Major del Camp d’en Grassot

  1r Premi 1.200 €

Amb motiu dels actes al Passeig de Sant Joan durant la Festa Major del Camp d’en Grassot, l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan convoca aquest concurs.

 BASES 


 1 Obres a presentar.- Un mínim de dues i un màxim de quatre.

 2 Mides.- Les obres no podran ultrapassar la mida màxima de 150 cm en cap de les seves dues dimensions, la mida mínima no serà inferior a un 8F o equivalent a (46x38 cm).

 3 Tècniques que es poden utilitzar.- Oli, acrílic i tècniques mixtes.

 4 Forma de presentació.- Totes les obres hauran d'anar fixades a un bastidor o un suport rígid, sense marc. Les obres hauran d'estar signades, encara que sigui a la part de darrere, i amb la data. Hauran d’anar acompanyades de la fitxa tècnica segons el formulari que es troba al blog de l’Associació i es lliurarà a l’organització el dia d’inici. La fitxa ha d’indicar per cada obra: nom i cognoms de l’autor/a, títol (si en té), any de realització, tècnica de realització, suport, mides.

 5 Com participar-hi i dates d’inscripció.- (5.1) Obert a tothom resident a Catalunya major de 16 anys. (5.2) És necessària la inscripció prèvia i un dipòsit de 10€ de compromís d’assistència, que seran retornats als participants el darrer dia del concurs. L’abonament / transferència s’ha de fer al Cte. Ct. ES75-2100-1394-28-0200045363, indicant el nom del participant i 14 concurs de pintura (5.3) Cal omplir la butlleta d’inscripció que es troba en aquestes mateixes bases, i trametre un pdf, o les dades sol•licitades per la inscripció a avvaapsj@gmail.com. També lliurant la sol•licitud signada a l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan, al Passatge Alió, 12, baixos, abans del 24 de juny de 2014. (5.4) El nombre màxim de participants previst és de 80. La inscripció serà acceptada per rigorós ordre de recepció. (5.5) El dia 26 de juny es publicarà la relació complerta de participants a http://concursdepintura.blogspot.com/ i també a http://avvaapsj.blogspot.com/ , tot i que a la recepció de les dades i de l’ingrés ja s’anirà informant als concursants que estan inscrits.

 6 Data límit per inscriure's.- Dimecres 25 de juny de 2014 a les 20 h.

 7 Muntatge els dies del concurs i exposició.- (7.1) El concurs i exposició es farà a l'aire lliure al centre del Passeig de Sant Joan entre els carrers Còrsega i Pare Claret, segons necessitats. (7.2) Els concursants hauran de presentar-se el divendres 27 de juny entre les 16 h i les 17h al bulevard central del Passeig de Sant Joan amb Indústria. (7.3) L'organització facilitarà un suport de tanca metàl•lica enreixada d'una alçada de 1,80 metres, per penjar-hi les obres. L'espai per exhibir les obres serà de 2 reixes metàliques de 1,5m lineals successives per artista –total 3m x 1,80m. Els autors d'obres de gran superfície ho hauran de tenir present per ajustar el total d'obres presentades a l'espai disponible. (7.4) L'horari dels tres dies de concurs i exposició serà: divendres 27 juny i dissabte 28 de 17h a 21h, diumenge 29 de 17h a 19:30h. Lliurament de premis a les 19:45 h.

 8. Anirà a càrrec del concursant: (8.1) Aportar els suports que cregui adients per penjar i exhibir la seva obra (ganxos, etc.) (8.2) El trasllat de les seves obres al lloc d’exposició que se li assigni , així com la resta de trasllats de la mateixa durant el període del concurs. (8.3) Vigilància de les obres exposades durant l’horari assenyalat. L'organització no es fa responsable dels desperfectes o robatori de les obres exposades.

 9 Jurat i valoració de l'obra presentada a concurs.- El jurat és independent de l’Associació, l’integren quatre persones de reconeguda solvència en la valoració d'obres d'art i creativitat artística. Els membres del jurat seran: Josep Corredor Matheos, poeta i critic d’art; Ramon Casalé Soler, crític d’art i tresorer de l’Associació Catalana de Crítics d’Art; Augusto Roig Comamala, professor de pintura de la Facultat de Belles Arts (UB) i Joaquín Diez-Cascón, col•leccionista i director de la fira SWAB. El jurat tindrà en compte únicament la qualitat i la creativitat per premiar les obres. En una situació d’adversitat climatològica els pintors hauran de seleccionar una de les seves obres que serà traslladada a una sala adequada que l’organització indicarà, a fi i efecte que el jurat pugui deliberar.

 10 Premis i reconeixements.- Es donarà a conèixer el veredicte del jurat el diumenge 29 de juny a les 19,45 h. Els premis es lliuraran al Passeig de Sant Joan, a l’espai que oportunament s’indicarà. Lliuraran els premis la Regidora del Districte de Gràcia o la persona per ella delegada, el jurat i els organitzadors. Hi haurà només una obra premiada per concursant; els premis no són acumulables.

 En reconeixement al mèrit de les obres premiades es distingirà els seus autors/es amb: 

 1- Un primer premi que consistirà en 1.200 euros bruts L'obra premiada en primer lloc quedarà en propietat de l'Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan. 


 2- Un segon premi de 150 euros + 1 rellotge de MIRALLES JOIERS
 3- Un tercer premi de 100 euros
 4- Els tres primers premiats tindran dret a una exposició conjunta, en igual proporció per a tothom, a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia, del 2 d’octubre 2014 –inauguració- al 24 d’octubre.
5- “PREMI FACULTAT DE BELLES ARTS (UB)” Els millors classificats estudiants actuals o antics del a facultat de Belles Arts exoisaran de manera conjunta a la Sala d'exposicions de la facultat (data a determinar). El jurat seleccionarà el nombre de premiats en funció de qualitat de les obres. Aquest premi és compatible amb els anteriors. El comissari de l’exposició serà el professor Augusto Roig Comamala, o en el seu defecte el professor de la facultat que el substitueixi.
6- El jurat podrà concedir, a més a més, els accèssits o les mencions honorífiques que cregui adients. BARNA ART ofereix diversos estoigs de pintures.

P A T R O C I N A D O R S 
ALCAMBARCELONA.COM                      Indústria, 18
ASER, Correduría de seguros                   Passatge Alió, 26
AUDIO CLINIC                                       Passeig de Sant Joan, 179
BARNA ART                                           Rosselló, 290
CINEMES GIRONA                                 Girona, 175
DIETÉTICA GERMINAL                         Provença, 362
DUCATI BARCELONA                            Passeig de Sant Joan, 150
FARMÀCIA MIGUEL CATALAN LOBERA Còrsega, 446
FARMÀCIA Dr. SUNYER                         Passeig de Sant Joan, 111
 FRUITERIA FRESCUORE                       Indústria, 24
J. GALOPA                                             Passeig de Sant Joan, 153
MIRALLES JOIERS,                                Bailen, 237
ORXATERIA VERDÚ                              Passeig de Sant Joan, 132
VEHICLES UVEENE                             Passeig de. Sant Joan 155 i 157
PEIXETERIA MEMBRADO                      Rosselló, 306
RESIDÈNCIA BON REPÓS                      Passeig de Sant Joan, 156
 RESTAURANTE LA SIRENA VERDE      Indústria, 16
RESTAURANT CALIU de GRÀCIA          Bailen, 218
RESTAURANT LA FONT                        Passeig de Sant Joan, 149
STARPOINT LED                                   Provença, 362
TALLER DE MARCS GEMMA, sl             Monistrol, 35-37
VINALIUM                                              Passeig de Sant Joan, 164
 XAGO PERRUQUER,                              Indústria, 9
 YOGAIA                                                 Passeig de Sant Joan, 121


 Per participar al concurs. Fins al 25 de juny de 2014, lliurar aquesta sol•licitud a:
• Per E-mail a avvaapsj@gmail.com
• Directament en paper a: Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan Passatge Alió, núm.12, baixos--08037 Barcelona •

Baixar les bases del blog http://avvaapsj.blogspot.com/ i trametre a avvaapsj@gmail.com

 tallar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOM:....................................................................................................DNI: ...................................... ADREÇA............................................................................................................................................... POBLACIÓ ................................................... CODI POSTAL ........................ Tel. ........................... E-mail: .................................................................................................. Edat: ............................. Accepto les bases del 14è concurs de pintura al Passeig de Sant Joan per participar-hi. Faré un dipòsit de 10€ de compromís d’assistència al compte assenyalat a les bases. (punt 5). SIGNAT


 Amb el suport deORGANITZA


____________________________________________________________________________
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PREGUNTA: